امام رضا ع

اى به سریر ارتضا ضابطه رضا- رضا 
اى به رضاى تو رضا در دو سرا خدا رضا 
اى به شهادت کرم حجت حى ذوالنعم 
اى به روایت قلم تعز من تشا رضا 
اى به مشیت قدر زینب لوح بندگى 
اى به قضاوت قضا حاکم بر قضا رضا 
تو ضان شفاعتى که از ضامنت تو حق 
عفو کند گناه ما به موقع جزا رضا 
حجت حى سرمدى دسته گل محمدى 
عالم آل احمدى به امر کبریا رضا 
نام تو گشته مشتق از نام على مرتضى 
ز آنکه تویى به خلق و خو على مرتضى رضا 
تو هفتمین ودیعه خدا به نص کوثرى 
که فخر بر تو مى کند سیده النساء رضا 
ز بعد حضرت بتول که هست بضعه رسول 
پاره تن فقط تویى به ختم الانبیا رضا 
لواى صلح مجتبى داده خدا بدوش تو 
که در قعود تو بود قیام کربلا رضا 
عصاره عبادت سید ساجدین تویى 

که از قیام تو بود قیام ما به پا رضا 
زنده ز علم تو بود مکتب باقرالعلوم 
که از تو گشته منجلى علوم ماسوا رضا 
به فقه و دانش و اصول تویى به ملک این جهآن 
رمز بقاى مذهب و مکمل ولا رضا 
تاج ولایت به سر، موسى جعفرت پدر 
که صد کلیم بر درت ستاده با عصا رضا 
تویى رئوف میزبان که با ورود میهمان 
به خنده لعل لب کنى بسان عنچه وا رضا 
تو ان طبیب حاذقى که از عنایت و کردم 
بدون نسخه میدهى بدرد ما شفا رضا 
سه نوبت از ره کرم به داد شیعیان برس 
که حکم تام در کف داده حق 
از لایت تو بهر ما قفل در جهنم است 
کلید ان براى ما بهشت جانفراز رضا 
تویى که نقش شیر را به یک اشاره جان دهى 
که بر درید منکر ولایت تو را رضا 
شاعر ژولیده منم که گشته ام گداى تو 
چه مى شود عنایتى کنى تو بر گدا رضا

/ 0 نظر / 12 بازدید