آقا بیا که ما ز غمت گریه می کنیم ‏

آقا بیا که ما ز غمت گریه می کنیم ‏

ماه عزاست بر حرمت گریه می کنیم ‏

شکر خدا که دل به عزا خانه بار یافت ‏

ماه بکاست ما به غمت گریه می کنیم ‏

دل ها برای روز تو آماده می شوند ‏

ما بهر دیدن علمت گریه می کنیم ‏

ای خون ما حلال قدومت در این عزا ‏

خون جای اشک بر قدمت گریه می کنیم ‏

تا کی غلاف صبر، کند منع ذوالفقار ‏

هر دم به حسرت دو دمت گریه می کنیم ‏

می آیی و بدون ملاقات می روی ‏

آقا به این عبور کمت گریه می کنیم ‏

خوردی قسم به مادر پهلو شکسته ات

تا حشر هم به این قسمت گریه می کنیم ‏

ای رازدار فاطمه برگرد چاره کن ‏

ما از غم غدیر خمت گریه می کنیم ‏

دشمن  به آل تو چه ستمها روا نمود ‏

با تو به آل محترمت گریه می کنیم ‏

از ما حضور عمه ی مظلومه ات بگو ‏

عمری برای قد خمت گریه می کنیم ‏

 

محمود ژولیده

/ 0 نظر / 11 بازدید